hobby samochody i motoryzacja


W ruchu drogowym na całym świecie istnieje pewien rodzaj kultury na drodze jednak nie wszędzie jest on przestrzegany. Taka kultura jazdy to nie pisane reguły, które bardzo ułatwiają jazdę samochodem oraz sprawiają, że jest ona miał dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Jednak istnieją takie osoby, które ale nie znają tych reguł albo ich nie przestrzegają. […]

Kiedy będziemy już pełnoletni można przystąpić do kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy. Na takim egzaminie są sprawdzane nasze umiejętności w prowadzeniu samochodu a także teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów ruchu drogowego. Takie egzaminy mają na celu weryfikację i eliminację osób, które nie znają tych wszystkich przepisów, przez co mogą stwarzać nie świadomie zagrożenie […]

Żeby mogliśmy zostać pełnoprawnymi członkami ruchu drogowego i poruszać się o drogach samochodem musimy mieć odpowiedni dokument, który nas do tego uprawnia. Tym dokumentem jest prawo jazdy, które możemy zdobyć zdjąć egzamin państwowy teoretyczny, który bada naszą znajomość przepisów ruchu drogowego oraz przepisów w nim obowiązujących. Jeżeli zaliczymy taki egzamin teoretyczny zostaniemy dopuszczeni do egzaminu […]

Aby było na naszych drogach bezpiecznie i ludzie z nich korzystający przestrzegali obowiązujących ich przepisów ruchu drogowego musza być jakieś akry za ich łamanie oraz służby, które egzekwują takie kary oraz pilnują czy przestrzegamy przepisów ruchu drogowego. W tym celu został utworzony w policji specjalny oddział zajmujący się takimi sprawami, czyli tak zwana drogówka. Maja […]

Dla bezpieczeństwa naszego oraz innych ludzi, którzy podróżują po drogach czy to samochodem czy wszelkiego typu jednośladem czy podróżujących pieszo, ponieważ wszyscy oni są uczestnikami ruchu drogowego i obejmują ich jego przepisy. Każdą osobę, która idzie po chodniku lub po ulicy obejmują przepisy ruchu drogowego, których należy przestrzegać i które możemy poznać czytając kodeks drogowy […]

Praktycznie każdy z nas jako uczestnik ruchu drogowego musi przestrzegać przepisów w nim obowiązujących, które jako użytkownicy dróg publicznych musimy przestrzegać, aby byliśmy bezpieczni nie tylko my, ale i inni jego uczestnicy. Policjanci z drogówki maja za zadanie sprawdzanie kierowców i wyławianie tych, którzy ich łamią. Tacy policjanci posiadają także prawo ukarania nas za złamanie […]

Każdy z nas jako uczestnik ruchu drogowego powinien znać i przestrzegać tych przepisów. Jeżeli nie znamy ich dokładnie a chcemy uzyskać dokument, który uprawnia nas do prowadzenia samochodu osobowego, czyli prawa jazdy nie zostaniemy nawet dopuszczeni do egzaminu praktycznego, który poprzedza egzamin teoretyczny, w który znajdują się właśnie pytania z wiedzy o przepisach w ruchu […]