hobby samochody i motoryzacja


Bezpieczeństwo na drodze jest podstawa odpowiedzialnego podchodzenia do spraw związanych z kierowaniem pojazdu. Kwestie te dotyczą głównie dzieci, które codziennie przemierzają drogę do szkoły i z powrotem. Należy zrobić wszystko, aby zlewnic im bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Nie jest możliwe, by każdy z rodziców osobiście odprowadzał swoje pociechy do szkoły, więc musi po prostu ufać, że droga, którą dzieci przemierzają jest jednak bezpieczna. Od jakiegoś czasu pojawiły się przy szkołach specjalne przejścia dla pieszych, gdzie pracuje specjalnie zatrudniona osoba, sprawująca opiekę nad dziećmi podczas korzystania z przejścia. Osoba taka ma uprawnienia do tego, by zatrzymać ruch na drodze i zapewnić dzieciom bezpieczne przejście przez jezdnie w okolicach szkoły. Jest to stosunkowo rozsądne rozwiązanie, które pozwala ograniczyć wypadki takie jak potrącenia dzieci przechodzących przez przejścia. Innym ważnym elementem są znaczki odblaskowe, które dzieci powinny nosić na odzieży lub plecaku w widocznym miejscu.

Czasami, kiedy zapada zmrok i widoczność staje się ograniczona, osoby piesze są słabo widoczne dla kierowców. Dzięki tym odblaskom dzieciom można zapewnić większe bezpieczeństwo na drodze niż kiedykolwiek w czasie powrotu ze szkoły. Należy też uczulać dzieci, tłumaczyć im, że należy zachować szczególną ostrożność w okolicach jezdni, gdzie poruszają się samochody, tłumaczyć konieczność korzystania z przejść dla pieszych. Takie rozmowy z dziećmi także wzmagają bezpieczeństwo. Oczywiste jest że również bardzo istotnym elementem dbania o bezpieczeństwo dzieci jest również wyposażenie ich w odblaski. Zwłaszcza na drogach wiejskich lub pozbawionych chodników jest to wręcz niezbędne. Dzięki temu kierowca już z daleka widzi dziecko i jest w stanie odpowiednio zareagować. Zresztą temat bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przez dzieci jest bardzo istotny i od dawna poruszany. Generalnie należy się przygotować do rozmowy z dzieckiem i wytłumaczenia mu zagrożeń jakie mogą spotkać go na drodze.