hobby samochody i motoryzacja


Przepisy same w sobie nie dają pewności że zawsze wszyscy będą ich przestrzegać. Dlatego stworzone zostały specjalne organy które maja za zadanie egzekwowanie takich przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzanie czy wszyscy ich przestrzegają i karanie tych którzy je łamią. Policjanci z drogówki maja za zadanie kontrolowanie kierowców i wyłapywanie tych, którzy je łamią. Policjanci posiadają także prawo ukarania nas za nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego różnego typu karami taką jaką jest na przykład mandat, na którym jest zawarta kwota oraz powód ukarania, który musimy uregulować w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania. Jeżeli złapią nas na łamaniu przepisów z pewnością zostanie wyegzekwowana kara którą będziemy musieli ponieść. Za łamanie takich przepisów otrzymujemy również punkty karne, które jeśli przekroczymy dozwoloną ich ilość sprawiają, że tracimy dokument, który uprawnia nas do prowadzenia samochodu.

Czasami możemy nie zgadać się z zarzucanym nam czynem. Wtedy jeśli uda nam się wytłumaczyć policjantom dlaczego się nie zgadzamy i przyznają oni na rację nie poniesiemy żadnych konsekwencji. Jednak jeśli nie zgadzają się oni z naszym zdanie i wypiszą nam mandat możemy go nie przyjąć. W takim przypadku sprawa zostaje przekazana do sądu grodzkiego gdzie będzie rozstrzygnięte czy złamaliśmy dany przepis, za który zostaliśmy oskarżeni. Jeśli jednak sąd stwierdzi, że policjanci mieli rację to oprócz przymusu zapłacenia mandatu zostaniemy także obarczeni kosztami sądowymi które sprawią że kara będzie dotkliwsza. Bo koszty sądowe mogą okazać się jeszcze wyższe od nałożonego przez policjanta mandatu. Generalnie jednak większość ludzi nie idzie do sądu, tylko przyjmują zaproponowane przez policjanta mandaty. Bardzo ważne i dużo wniosło zmian w życiu zastosowanie taryfikatora. Nie ma miejsca teraz na dowolność w wymierzaniu wysokości mandatu a to daje spokój osobom, które popełniły jakieś wykroczenie, ponieważ wiadomo, że nałożony na nie mandat będzie w wysokości przewidzianej przez taryfikator.