hobby samochody i motoryzacja


Każdy z nas jako uczestnik ruchu drogowego powinien znać i przestrzegać tych przepisów. Jeżeli nie znamy ich dokładnie a chcemy uzyskać dokument, który uprawnia nas do prowadzenia samochodu osobowego, czyli prawa jazdy nie zostaniemy nawet dopuszczeni do egzaminu praktycznego, który poprzedza egzamin teoretyczny, w który znajdują się właśnie pytania z wiedzy o przepisach w ruchu drogowym oraz konsekwencjach, jakie ponosimy za ich łamanie. Z takimi przepisami powinniśmy być zaznajomieni już na kursie przygotowującym nas do takiego egzaminu, który jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą uzyskać taki dokument. Wszystkie te przepisy oraz konsekwencje, jakie możemy ponieść za ich nie przestrzeganie i świadome lub nie świadome łamanie są zawarte w kodeksie o ruchu drogowym, który jest dostępny praktycznie w każdej bibliotece, komisariacie czy na stronach internetowych, na których znajdują się treści o tych przepisach. Zaznajomiony z nimi powinien być każdy uczestnik ruchu drogowego nie tylko poruszający się samochodem, ale także wszelkiego typu jednośladami oraz pieszo, ponieważ takie osoby też powinny przestrzegać przepisów zawartych w takim kodeksie oraz ponoszą takie same konsekwencje za ich łamanie i tworzenie zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Kodeks drogowy jest, więc w dzisiejszych czasach bardzo przydatnym dokumentem, dzięki któremu mamy okazję zapoznania się z przepisami ruchu drogowego, których jako uczestnicy ruchu drogowego powinniśmy przestrzegać. Jak i w każdym prawie tak i podczas tworzenia kodeksu ruchu drogowego ustawodawca stara się przewidzieć to co może się wydarzyć. Osobiście mam wrażenie że akurat przepisy ruchu drogowego nie posiadają jakoś wielkich luk prawnych, co chyba zdarza się dość rzadko w naszym ustawodawstwie. Generalnie zbiór zasad jest dość przejrzysty i czytelny. Właściwie wszystko jest zdefiniowane, to pozwala na łatwe karanie jak i również dostosowanie się do ruchu.