hobby samochody i motoryzacja


Kiedy będziemy już pełnoletni można przystąpić do kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy. Na takim egzaminie są sprawdzane nasze umiejętności w prowadzeniu samochodu a także teoretyczna i praktyczna znajomość przepisów ruchu drogowego. Takie egzaminy mają na celu weryfikację i eliminację osób, które nie znają tych wszystkich przepisów, przez co mogą stwarzać nie świadomie zagrożenie w ruchu drogowym dla siebie i innych jego uczestników. Za ich łamanie grożą także kary pieniężne a nawet możliwość utraty dokumentów uprawniających ich do prowadzenia pojazdów. Także kurs przygotowujący nas do tego egzaminu ma dwie części. Część teoretyczna na celu zapoznanie nas z budową samochodu, jego prawidłową eksploatacją, przepisami ruchu drogowego czy wyglądu przeprowadzanego egzaminu państwowego. Cześć praktyczna, czyli trzydzieści godzin jazdy samochodem przygotowuje nas oraz oswaja z prowadzeniem samochodu oraz ma na celu sprawdzenie czy znamy wszystkie przepisy ruchu drogowego i czy potrafimy je stosować w praktyce.

Takie jazdy sprawdzają także czy zwracamy uwagę na znaki wytyczające nam ograniczenia bądź możliwości oraz czy znamy ich treść i czy poprawnie się do nich stosujemy. Wszystkie te części sprawiają, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do egzaminu państwowego, który także zawiera dwie części i także jest to część teoretyczna i część praktyczna. Jeżeli tylko będziemy skoncentrowani i będziemy uwarzeni obserwowali całe otoczenie drogi i przestrzegali przepisów ruchu drogowego z całą pewnością zdamy taki egzamin i staniemy się uczestnikami ruchu drogowego. Zasady zdawania egzaminu zmieniają się dość często, oczywiście ma to na celu jak najlepsze szkolenie przyszłych kierowców. Ustawodawca wychodzi z założenia, że im więcej godzin kursant spędzi na nauce tym będzie lepszym kierowcom. Osobiście mam inną teorię na ten temat. Nic tak nie uczy jak praktyka i jeżdżenia własnym samochodem po mieście. Chociaż faktycznie dobrym rozwiązaniem są niektóre ograniczenia dla młodych kierowców.