hobby samochody i motoryzacja


Wszyscy poruszający się po drogach czy to samochodem czy rowerem czy pieszo są uczestnikami ruchu drogowego i obejmują ich jego przepisy, których należy przestrzegać i które możemy poznać czytając kodeks drogowy czy zgłaszając się na komisariat policji gdzie zostaną nam one przedstawione i objaśnione. Aby było na naszych drogach bezpiecznie każdemu z nas już od dziecka są przyswajane podstawowe przepisy ruchu drogowego. W późniejszych latach naszego życia możemy korzystać z innych środków lokomocji takich jak na przykład rower, na którego prowadzenie wymagane jest posiadanie karty rowerowej. Taką kartę uzyskujemy zdając egzamin na policji czy w specjalnym urzędzie. Zostajemy także pouczeni o nowych i szczegółowych przepisach ruchu drogowego. Dokument, który uprawnia nas do prowadzenia pojazdów jednośladowych takich jak skuter czy motorower jest karta motorowerowa, która możemy uzyskać w taki sam sposób jak kartę rowerową. Kolejnym ważny dokumentem jest prawo jazdy, dzięki któremu możemy podróżować samochodem.

Takie prawo jazdy uzyskuje się poprzez zdanie państwowego egzaminu, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej i jest poprzedzony odpowiednim kursem przygotowującym do takiego egzaminu. Wszystkie te dokumenty czynią z nas osoby, które są świadome przepisów ruchu drogowego oraz czynią nas uczestnikami ruchu drogowego. Także podróżując pieszo jesteśmy takimi użytkownikami jednak na to nie jest wymagany żaden dokument potwierdzający naszą znajomość przepisów oraz praktyczne umiejętności. Mnie osobiście bardzo denerwuje ignorowanie przepisów zwłaszcza przez rowerzystów, wydaje im się że podlegają oni innym przepisom i nagminne jest np. wjeżdżanie na rowerze na pasy. Tego rodzaju zachowania sprawiają wiele problemu kierowcom a do tego są niezmiernie niebezpieczne. Przeważnie, kiedy zwróci się rowerzyście uwagę, to ona zaczyna być agresywny. No cóż, dlatego zapewne wielu kierowców bardzo niechętnie podchodzi do tych osób poruszających się na rowerach.